Praktijk voor Osteopathie "de Haarlemmermeer"


Sjaak Eindhoven DO mro
Beethovenlaan 81
2151 GT Nieuw-Vennep
Tel. : 0252-687620

Biodynamische Aspecten binnen de Osteopathie

Biodynamische aspecten binnen de osteopathie is het concept dat de laatste jaren sterk naar voren is gebracht door  Dr James S. Jealous DO. Hij ontwikkelde dit naar aanleiding van zijn samenwerking met Rolin Becker en Ruby Day. De biodynamische aspecten binnen de osteopathie is gebaseerd op de leer van de grote osteopaten Dr. A.T. Still(de grondlegger van de osteopathie) en Dr. W.G. Sutherland ( de grondlegger van de craniosacrale osteopathie). Het is dus absoluut niet nieuw, maar eerder een terug grijpen naar de oorspronkelijke principes die binnen de osteopathie gebruikt worden.
Biodynamische aspecten binnen de osteopathie gaat uit van het concept dat embryonale krachten, die het embryo vormt en zorgt dat de organen en structuren ontstaan zoals ze ontstaan, ook instaan voor groei en ontwikkeling en dat diezelfde krachten het onderhoud en herstel van ons systeem doorheen het hele leven ondersteunen. Door met deze therapeutische( homeostatische)  krachten te werken is het voor de osteopaat mogelijk te communiceren met de reorganisatie van het lichaam als een geheel. Dit door van binnen uit de structuren vrij te maken, te  synchroniseren en te laten veranderen in weefsel, vloeistof en vermogen. De grondstelling van de toepassing van deze aspecten  is de Wetten van de Natuur te observeren in hun activiteiten door  het lichaam en het leven heen. Met respect, geduld en nederigheid, kan de osteopaat  de krachten ( ook wel genoemd “Tide”, “Long Tide”, “Stillness”)  aan het werk zien. Deze krachten worden  gecreëerd door de “Breath of Life” = De ademhaling van het leven = de levensenergie en vormen een primaire bron van diagnose en behandeling. Het “innerlijke “ is zo een resultante van zijn omgeving.
De biodynamische aspecten binnen de osteopathie gaan uit van de verbinding van lichaam en geest, waarbij de levensenergie vrij en spontaan kan stromen en pulseren in alle lagen van ons wezen. De levensenergie manifesteert zich op verschillende niveaus in ons lichaam: compact in onze botten, krachtig stromend als we onze motorische spieren gebruiken, zacht stromend en pulserend in de vochthuishouding van ons bindweefsel en onze bloedsomloop, en in fijne subtiele trillingen in het energieveld van onze aura. Op het emotionele niveau manifesteert de levensenergie zich in gevoelens zoals vreugde, verdriet, boosheid, die zoeken naar ruimte en expressie. In de kern van ons wezen zoeken we naar ontplooiïng van onze kwaliteiten en mogelijkheden, de intrinsieke drang van elk organisme. We zoeken naar het optimale functioneren van ons eigen systeem.  De levensenergie is er de brandstof voor.

Vanuit een dynamisch rustpunt komt de Long Tide =het lange getij als een levensadem op gang. Die levensadem brengt de lichaamsvloeistoffen in beweging en geeft de cellen en weefsels het startsein om zich te ordenen.
De LongTide is voelbaar als een soort van oerademhaling. Als het lichaam resoneert met zijn LongTide kan het zelfhelende vermogen van het lichaam beter zijn werk doen. Bij het werken vanuit de biodynamische aspecten binnen de osteopathie fasciliteerd de osteopaat het systeem van de patiënt om contact te maken met de LongTide.

     

In de praktijk betekent dit dat er absoluut geen krachten op het lichaam worden aangewend. Er wordt simpelweg gewerkt met de krachten die reeds in het lichaam aanwezig zijn en die ons in staat stellen onze gezondheid te herwinnen. Anders gezegd het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd. Er wordt uitermate subtiel, zachtjes en uiterst vriendelijk gewerkt om de diverse lichaamsstructuren terug te laten keren naar hun oorspronkelijke harmonie en gezondheid.
Een holistische benadering dus zoals dat heet, dat wil zeggen de mens als een geheel beschouwend., waarin osteopathie het lichaam, de ziel en geest als een geheel ziet. Osteopathie ondersteunt dus de gezondheid van het Geheel.
Doordat de osteopatische behandeling zich richt op het herstellen van de verstoorde dynamiek van de diverse weefselstructuren, hun vloeistoffen en hun energie kan de patiënt veranderingen c.q. verbeteringen voelen niet alleen lichamelijk maar ook psycho-emotioneel of geestelijk. Het voornaamste is natuurlijk dat u zelf de effecten van een behandeling ervaart!